>> Jak pisać CV

Curriculum vitae
, CV lub c.v. (łacina - bieg życia, przebieg życia) –życiorys zawodowy. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste (hobby, zainteresowania itp).

Układy curriculum vitae:

  • Układ chronologiczny – po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach. Jest to układ najczęściej stosowany przy podaniach o pracę.
  • Układ celowy – wymieniane są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretną wizję pracy, jaką przyszły pracownik ma zamiar realizować. Może być używany przez osoby o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu.
  • Układ funkcjonalny – w tym układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży. Główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu czy wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska. Stosują go również osoby chcące zatrudnić się w branży czy na stanowisku odmiennym od dotychczasowego.
 

Cv składa się z:

1. Dane personalne:

imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia.

2. Informacje o wykształceniu:

W tym punkcie zamieszcza się informacje o ukończonych szkołach (historię wykształcenia powinno podawać się w odwróconym porządku chronologicznym czyli rozpoczynając od szkół ukończonych ostatnio, a kończąc na szkole średniej). Ważne jest również, aby poza nazwą szkoły podać daty rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek oraz specjalność, a także uzyskane tytuły.


3. Doświadczenie zawodowe

Podobnie jak wykształcenie, wpisuje się w odwróconym porządku chronologicznym. Opisując doświadczenie zawodowe należy umieścić informację o nazwie firmy, zajmowanym stanowisku, okresie zatrudnienia, a także głównych obowiązkach.


4.
Informacje o odbytych kursach i szkoleniach

W punkcie tym warto wymienić wszystkie kursy i szkolenia w jakich Państwo wzięli udział. Wpisując szkolenia lub kursy, w których Państwo uczestniczyli warto zaznaczyć ich nazwę, czas trwania, datę zakończenia oraz placówkę organizującą przedsięwzięcie.

5. Informacja o stopniu znajomości języków obcych

W tym miejscu należy wymienić języki obce oraz podać stopień ich znajomości w mowie i w piśmie.


6. Informacja o stopniu znajomości obsługi programów komputerowych

Oprócz znajomości podstawowych aplikacji (Word, Excel) warto zaznaczyć również specjalistyczne programy z jakimi się Państwo zapoznali w dotychczasowej pracy (np. Płatnik, AutoCad), a także zaznaczyć stopień ich opanowania.

7. Zainteresowania

Informacje dotyczące Państwa hobby nie mają wartości selekcyjnej; mają natomiast na celu dostarczenie pracodawcy dodatkowych informacji o Kandydacie i jego osobowości. Mogą być one również dobrym początkiem rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca ma podobne zainteresowania.
 
8. Referencje

Do CV można dołączyć otrzymane w poprzednich miejscach pracy listy referencyjne lub dopisać informację o możliwości ich przekazania w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.(Standardowym stwierdzeniem zamieszczanym w CV jest :”Referencje dostępne na życzenie”).

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr.133, Poz.883).
REKLAMA
 
Reklama
 
POMAGAM
 
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.plOgólnopolska akcja charytatywna Okruszek
LICZNIK ODWIEDZIN
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=